Lidmaatschapsformulier

BELANGRIJKE MEDEDELING
Onze fotoclub groeit uit zijn jasje. Daarom is er tijdelijk een ledenstop. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom, maar zullen op de wachtlijst worden geplaatst.

PERSOONSGEGEVENS

Ondergetekende meldt zich hierbij tot wederopzegging aan als lid van Fotoclub F70.


De contributie wordt in vier gelijke delen geïncasseerd. De incasso vindt ca. 2 weken voor de start van een nieuw kwartaal plaats o.v.v. het incassanten ID van de vereniging: NL43ZZZ404076300000. Graag hiertoe onderstaande machtiging invullen.


MACHTIGING


Bovengenoemde partij geeft hierbij tot wederopzegging een machtiging aan Fotoclub F70 om van zijn/haar rekeningnummer bedragen af te schrijven ter voldoening van zijn/haar contributie.

error: Content is protected !!