Lidmaatschapsformulier

 

PERSOONSGEGEVENS

Ondergetekende meldt zich hierbij tot wederopzegging aan als lid van Fotoclub F70.


De contributie wordt in vier gelijke delen geïncasseerd. De incasso vindt ca. 2 weken voor de start van een nieuw kwartaal plaats o.v.v. het incassanten ID van de vereniging: NL43ZZZ404076300000. Graag hiertoe onderstaande machtiging invullen.


MACHTIGING


Bovengenoemde partij geeft hierbij tot wederopzegging een machtiging aan Fotoclub F70 om van zijn/haar rekeningnummer bedragen af te schrijven ter voldoening van zijn/haar contributie.

error: Content is protected !!