Ledeninfo

Facebook

Je kunt lid worden van de besloten Facebookgroep van onze fotoclub. Leden kunnen hier o.a. foto's en tips plaatsen. Je kunt hier een eigen foto uitje organiseren waar andere leden zich voor kunnen aanmelden.

competitiereglement

In dit reglement zijn de spelregels vastgesteld voor de fotowedstrijden.

Statuten

De fotoclub heeft in 1978 de noodzakelijke Statuten laten opstellen. Dit zijn de ``spelregels`` voor het goed besturen en functioneren van de vereniging. In 2024 zijn de oorspronkelijke Statuten gemoderniseerd. De Statuten zijn notarieel vastgelegd en hebben hiermee een bindend karakter voor alle leden.

Huishoudelijk reglement

In het Huishoudelijk Reglement zijn onderwerpen aangevuld waar de Statuten niet (volledig) in voorzien. Hierin vind je meer informatie over o.a. het lidmaatschap, bestuur, vergaderingen, gebruik clubruimte en exposities.

Privacy Policy

In deze Privacy Policy geven wij aan hoe wij als Fotoclub F70 omgaan met persoonsgegevens.

error: Content is protected !!