Serie

Serie
Onder een serie verstaan we foto’s die door het gebruik van een centraal thema een samenhangend geheel vormen.

Robert Waelpoel

Saskia Nelissen

Rob van Roosmalen

Carla van Zomeren

Beeldgedicht
De F70 leden hebben hun foto’s laten inspireren door enkele regels uit het prachtige gedicht herfst van Hanny Michaelis.
Mooi om hieronder te zien hoe deze dichtregels op verschillende manieren door de leden zijn vertaald in beeld.

F70 leden

error: Content is protected !!